KHÁT VỌNG VIỆT NAM

 photo vietnam_flag-1.gif

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thời tiết-Tỉ giá

Liên kết web Tổng hợp

LỊCH NGÀY

Tài nguyên

VÌ HOÀNG SA-TRƯỜNG SA

HS-TS-VN

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

GDVN

CHỦ QUYỀN VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ

VÌ CÔNG LÍ VÀ HÒA BÌNH CHO BIỂN ĐÔNG

An ninh-Quốc phòng

Hoàng sa-Trường Sa

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Lịch âm dương

100 bài nhạc trẻ hay

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CHÁT TRỰC TUYẾN

  Ảnh ngẫu nhiên

  Nam_hoc_moi.swf Ngay_moi.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Ảnh QP

  Định vị

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Ca nhạc chọn lọc

  Tìm kiếm thông tin

  Gốc > Lịch sử >

  Mưu 'bẩn' cướp ngôi của bà hoàng triều Lý

  (ĐVO) Sau khi Thái tử Lý Long Xưởng bị Vua Lý Anh Tông phế làm thứ dân, Chiêu Linh Hoàng hậu Vũ Thị đã nghĩ "trăm phương ngàn kế"... nhằm giành lại ngôi báu cho con mình.

  Vào tháng 9 năm Giáp Ngọ (1174), Long Xưởng vì làm chuyện vô luân nên bị truất ngôi. Lỗi lớn này của Long Xưởng thực chất bắt nguồn từ Chiêu Linh Hoàng hậu, bởi trước đó, chính bà vì ghen tuông mà ngầm sai Long Xưởng tư thông với các phi tần của vua cha Lý Anh Tông.

  Từ khi Long Xưởng mất ngôi thế tử, Chiêu Linh ngày đêm lo lắng, cố tìm đủ mọi cách để Long Xưởng được phục chức. Hết nài nỉ vua Anh Tông khi nhà vua lâm trọng bệnh, Chiêu Linh lại xoay sang mua chuộc và hối lộ quan thái úy phụ chính là Tô Hiến Thành và nhiều triều thần khác.

  Ảnh minh họa.

  Theo sách Việt sử giai thoại, khi Vua Lý Anh Tông trở bệnh nguy kịch, Chiêu Linh Hoàng hậu đã tìm cách thuyết phục nhà vua phục tước vị cho Long Xưởng. Vì thế, đã có một cuộc đối đáp rất đáng ghi nhớ giữa một bên là Vua Anh Tông và quan quyền nhiếp chính là Tô Hiến Thành với một bên là Chiêu Linh.

  Sách Đại Việt sử kí toàn thư chép rằng: Trước đó, khi nhà vua ốm nặng, Hoàng hậu Chiêu Linh lại xin lập Long Xưởng. Vua nói: "Làm con bất hiếu thì trị dân làm sao được?". Nhà vua bèn để di chiếu cho Tô Hiến Thành giúp đỡ Thái tử Long Trát, công việc quốc gia đều phải theo phép cũ mà làm. Bấy giờ, Chiêu Linh muốn làm chuyện phế lập, nhưng lại sợ Tô Hiến Thành không nghe, bèn đem vàng bạc đút cho vợ của Tô Hiến Thành là bà Lữ Thị. 

  Tô Hiến Thành biết được, nói rằng: "Ta là đại thần nhận mệnh của tiên đế lo giúp đỡ vua còn bé, nay lại ăn của đút mà làm chuyện phế lập, thì còn mặt mũi nào trông thấy Tiên đế ở suối vàng?".

  Thủ đoạn độc ác 'đoạt' ngôi vua của bà hoàng Nguyễn Thị Anh

  Sau khi biết rõ việc thuyết phục Tô Hiến Thành hợp mưu phế Long Trát để lập Long Xưởng là không thể được, nhưng Chiêu Linh Hoàng hậu không chịu đổi ý, vẫn cố xoay chuyển tình thế và suýt chút nữa dẫn đến chuyện thanh toán lẫn nhau. Theo sách Đại Việt sử lược, bà cho mời Tô Hiến Thành đến dỗ dành trăm cách và bảo rằng: "Ông đối với nước có thể gọi là trung đấy. Song, tuổi ông cũng đã về chiều, vua ông đang thờ thì tuổi còn nhỏ, những việc ông làm rồi ai sẽ biết cho? Chi bằng lập trưởng quân (chỉ Lý Long Xưởng) thì người đó sẽ mang ơn ông mà cho ông được giàu sang lâu dài, thế có phải là hay hơn không?

  Tô Hiến Thành đáp: "Bất nghĩa mà được giàu sang, đó không phải là việc mà bậc trung thần nghĩa sĩ chịu làm. Huống chi, di chúc tiên vương còn văng vẳng bên tai, công luận sẽ nói như thế nào ? Thần không dám phụng chiếu".

  Chiêu Linh thấy thế, bèn sai người mời Bảo Quốc Vương Lý Long Xưởng đến gấp. Còn Tô Hiến Thành cũng triệu các quan chức tả hữu đến, dụ bảo: "Tiên vương thấy ta và các ngươi hết sức phò vua, không ở hai lòng nên mới phó thác ấu chúa cho chúng ta. Nay Bảo Quốc Vương nghe lời thái hậu, muốn phế bỏ Chúa thượng để tự lập làm vua, các ngươi phải hết lòng cố gắng, nghe mệnh ta truyền bảo, ai vâng mệnh ta, ta thưởng cho suốt đời, ai trái lệnh ta, ta sẽ giết ở chợ. Các ngươi nên gắng sức".

  Các quan ai nấy đều nghe mệnh. Lát sau, Bảo Quốc Vương đến cửa Ngân Hà, toan vào nhưng bị các quan ngăn lại và nói: "Chúng tôi chưa được nghe chiếu chỉ nên không dám phụng mệnh. Nếu Vương cứ cố mà vào thì kẻ phạm đến vương không phải là chúng tôi, mà là quân lính đấy".

  Những 'độc phụ' nổi tiếng trong sử Việt

  Bị thất bại, Chiêu Linh vẫn không nản. Đến năm Mậu Tuất (1178), lúc này Long Trát đã nối ngôi, tức Lý Cao Tông, Chiêu Linh quyết định giở ngón bài cuối cùng. Sách Đại Việt sử kí toàn thư ghi: Hết quốc tang, Chiêu Linh Hoàng thái hậu ban yến cho các quan ở cung điện riêng rồi nhân đó bảo rằng: "Hiện nay, Tiên đế đã chầu trời, vua nối còn thơ ấu, nước Chiêm Thành thất lễ, người phương Bắc thì cướp phá biên cương. Các khanh chịu ơn nặng của triều đình thì hãy nên lo việc của nước nhà. Kế sách ngày nay không gì hay bằng lập lại Thái tử (chỉ việc lập lại Long Xưởng) để vận nước được lâu, lòng dân cũng được yên".

  Các quan đều chấp tay, cúi đầu nói: "Thái phó (chỉ Tô Hiến Thành) nhận mệnh lệnh rõ ràng của Thiên tử. Bệ hạ cũng đã nhiều lần dỗ bảo rồi. Bọn thần không dám trái lệnh". Nói xong đều lạy tạ mà lui ra.

  Nhận xét về Chiêu Linh Hoàng hậu, Nguyễn Khắc Thuần cho rằng, Chiêu Linh xúi Long Xưởng làm chuyện vô đạo, gây mối loạn luân trong cung đình, rồi lại giỏi nuôi mưu phế lập, hối lộ bậc lương đống trung thần như Tô Hiến Thành không xong, xoay qua mua chuộc các quan nhỏ, nhưng ngờ đâu không một ai chịu nghe lời. Bởi lòng thành ấy của trăm quan mà khi Tô Hiến Thành mất (1179), Chiêu Linh cũng không dám mua chuộc họ nữa. Chiêu bài cuối cùng của Chiêu Linh thất bại, song Chiêu Linh vẫn vô sự. Chiêu Linh có thể làm chuyện càn quấy là bởi phép nước không nghiêm thời đó...

  Nhắn tin cho tác giả
  Bùi Như Quỳnh @ 15:23 30/04/2015
  Số lượt xem: 77
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Bản đồ-Định vị-Tìm đường

  Chơi cờ Line 98